Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Mocht u hier een kopie van willen ontvangen zou ik u willen vragen dit via ons contactformulier kenbaar te maken. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze aan u verstuurd worden.